×

Server Management

Server management services για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Telematics

Η εταιρία μας, με εμπειρία στις τηλεματικές υπηρεσίες, προσφέρει λύσεις σε κάθε ανάγκη.

Migration & Γέφυρες

Μεταφορά δεδομένων και διασυνδέσεις (Γέφυρες) με εμπορολογιστικά προγράμματα.

Cloud Service

Φιλοξενία σε ταχύτατους μισθωμένους Servers με τεχνολογία Litespeed.

Software Development

Custom software development για ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως γέφυρες και Data Sharing.

SEO

Όλα μας τα έργα υλοποιούνται με γνώμονα τις επιδώσεις και το SEO.