×

Η εταιρία μας, με εμπειρία στις τηλεματικές υπηρεσίες, προσφέρει λύσεις σε κάθε ανάγκη. Ενδεικτικά, κάποια απο τα Project που έχουμε υλοποιήσει, περιλαμβάνουν:

Απομακρυσμένος έλεγχος τοποθεσίας οχημάτων και σκαφών και ο απομακρυσμένος έλεγχος τους. Κλειδωμένες περιοχές, όρια ταχύτητας, αυτόματες ειδοποιήσεις και πολλές άλλες λειτουργίες.

Απομακρυσμένος έλεγχος υγείας ατόμου. Με ειδική συσκευή και υλοποίηση πλατφόρμας Web για απομακρυσμένο έλεγχο παλμών, πίεσης. Ακόμη και άμεσες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών και πτώσης ατόμου.

Απομακρυσμένος έλεγχος παροχής νερού και έλεγχος ποσότητας ροής και πίεσης. Ειδοποιήσεις με όρια.

Απομακρυσμένος έλεγχος καιρικών συνθηκών. Συγκέντρωση δεδομένων και γραφική προβολή για την κάθε περιοχή.